Selskapene mener at sammenslåingen har stor strategisk verdi. Det er et viktig steg på veien for å skape en markedsledende og fullintegrert systemleverandør innen rørsystemer, elektro og automasjon. Vi styrker med dette vår solide posisjon som leverandør til den betydelige oppgraderingen og grønne omstillingen av norsk industri. Etter en sammenslåing vil EQVA ha i overkant av 550 høyt kvalifiserte ansatte, hvorav ca. 270 vil jobbe innenfor forretningsområdet Power and Automation (P&A) 

For 2023 rapporterte EQVA en omsetning på mellom NOK 670 millioner. Sammenslåingen vil medføre en økt omsetning for EQVA på mellom NOK 160-175 millioner på årlig basis. Selskapet vil gi oppdaterte prognoser ifm. 1. kvartalspresentasjonen den 16. mai. 

I henhold til aksjekjøpsavtalen, vil EQVA formelt overta alle aksjer i Kvinnherad Elektro mot et oppgjør i form av aksjer i et heleid datterselskap av EQVA, samt en kontantandel. Det forventes at datterselskapet vil bli notert på Oslo børs innen 12-18 mnd.

Sammenslåingen vil øke EQVAs kapasitet og kompetanse innen elektro- og automasjonstjenester til maritim og landbasert industri. Det vil også øke gruppens fleksibilitet og styrke selskapet i konkurransen om større kontrakter innen ingeniørvirksomhet, grønn omstilling og elektrotjenester.

 - Vi er svært tilfredse med å ha kommet til enighet med eierne av Kvinnherad Elektro. Med denne avtalen demonstrerer vi igjen at vi leverer på EQVAs strategi for vekst. Sammenslåingen innebærer at vi trer inn i nye markeder, kan utnytte synergier ytterligere på tvers av selskapene våre, samt få muligheten til å jobbe tett sammen en gjeng med dyktige og erfarne medarbeidere både i Ølen og Rosendal, sier Even Matre Ellingsen, daglig leder i EQVA. 

Etter transaksjonen vil Kvinnherad Elektro og selskapene i Vassnesgruppen fortsette å operere under sine nåværende navn og ledelse. 

 - Vi er svært fornøyde med å bli en del av EQVA-konsernet. Vi har tidligere samarbeidet tett med BKS, og vi opererer i samme region og marked. Denne sammenslåingen gir oss alle en mulighet til å øke vår markedsandel og styrke kompetansen og kvaliteten i våre tjenester til både eksisterende og nye kunder. Vi ser også potensiale for å ta på oss større kundeoppdrag som krever flere fagdisipliner i fremtiden, sier Kjetil Helvik, daglig leder i Kvinnherad Elektro.