Eqva ASA er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Alle Eqvas selskaper som er omfattet av Åpenhetsloven, skal gjennomføre aktsomhetvurderinger iht. OECDs retningslinjer. Etiske retningslinjer er forankret i våre overordnede policyer og styrende dokumenter. Ansvaret for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter er beskrevet i våre etiske retningslinjer Code of Conduct. Likeledes skal alle leverandører følge våre etiske retningslinjer The Suppliers Code of Conduct, som er basert på grunnleggende FN- og ILO-konvensjoner der vi pålegger leverandørene å gjennomføre aktsomhetvurderinger basert på OECDs retningslinjer.

Selskapet jobber kontinuerlig for å være en trygg arbeidsplass, og vi har nulltorelanse for diskriminering og brudd på menneskerettigheter. Vi forventer at alle behandler hverandre med respekt og likeverd. Våre etiske retningslinjer forplikter både oss og våre leverandører til å overholde menneskerettigheter og fremstå som bærekraftige virksomheter. 

Informasjonsplikt:
Iht. til §1 Lovens formål, skal loven fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Iht. Åpenhetsloven §6, kan alle som ønsker ta skriftlig kontakt for å få informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter også generell informasjon særskilt knyttet til de varer eller tjenester som virksomheten tilbyr. Dersom vi mottar krav om informasjon, håndterer vi dette iht. til §7 i Åpenhetsloven.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger: 
Som et ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven. Dette omfatter både selskapsinterne forhold og leverandørkjeden. Selskapets ledelse skal sørge for implementering av Åpenhetsloven i alle selskaper og styringssystemer.

Klikk her for tilgang til redegjørelser for aktsomhetsvurderinger:

EQVA ASA - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023
BKS Industri - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

EQVA ASA - Redegjørelse for aktsomhetvurderinger 2022
BKS Industri - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

Kontaktskjema

Dersom du har spørsmål knyttet til konsernets arbeid med åpenhetsloven ber vi deg fylle ut skjemaet nedenfor. Henvendelsen din vil besvart snarest mulig og senest innen tre uker.

Gruppe