Kontrakten gjelder en teknisk totalleveranse på rørsystemer og har en verdi på ca. mNOK 20.

Leveransen inngår i Bolidens utvidelse av anlegget i Odda. Her skal sinkproduksjonen nesten dobles, samtidig som karbondioksidintensiteten ifølge Boliden reduseres med 15 prosent fra en allerede verdensledende posisjon. I tillegg skal prosessene moderniseres med økt satsing på digitalisering og automatisering.

For Eqva og BKS er kontrakten nok et oppdrag som bidrar til å gjøre norsk kraftkrevende industri og skipsfart mer klimavennlig. Etterspørselen etter slik ekspertise har vært økende, og det antas at slike klima- og miljøprosjekter vil utgjøre en enda større del av virksomheten i årene som kommer.

– Kontrakten er ytterligere et resultat av at BKS har posisjonert seg som en god samarbeidspartner for aktører innen kraftkrevende industri opplyser Tore Thorkildsen, salgsleder i BKS.

Kontrakten vil bli inntektsført i 2023 og 1.halvår 2024 – og innebærer en ytterligere styrking av ordrereserven i Eqvas forretningsområde Products, Solutions & Renewables. Samlet har det hittil i 2023 blitt inngått nye ordrer og avrop på rammeavtaler for over mNOK 300 innen dette forretningsområdet.

Mer om prosjekt Odda Expansion på Bolidens hjemmeside her: https://www.boliden.com/sv/verksamhet/smaltverk/boliden-odda/odda-expansion

 Forsidebildet: Salgsleder Tore Thorkildsen i BKS Industri AS.