Leveransen inngår i Bolidens utvidelse av anlegget i Odda. Her skal sinkproduksjonen nesten dobles, samtidig som karbondioksidintensiteten ifølge Boliden reduseres med 15 prosent fra en allerede verdensledende posisjon. I tillegg skal prosessene moderniseres med økt satsing på digitalisering og automatisering.

-Vi utvider nå verdens mest klimaeffektive sinkverk i Odda. En historisk investering både for Boliden og for Norge iflg. Boliden sin hjemmeside.

For Eqva og BKS føyer kontrakten seg inn i rekken av oppdrag som går ut på å gjøre norsk kraftkrevende industri og skipsfart mer klimavennlig. Etterspørselen etter slik ekspertise har vært økende, og det antas at slike klima- og miljøprosjekter vil utgjøre en enda større del av virksomheten i årene som kommer.

– Vi er meget stolte over den posisjonen og erfaringen som Eqva og BKS har opparbeidet på dette feltet, ikke minst som følge av tidligere kontrakter med foroverlente og krevende kunder. Dette er den tredje store kontrakten for BKS med Boliden Odda. Vi gleder oss over muligheten til å fortsette samarbeidet, sier Erik Høyvik, konsernsjef i Eqva ASA.

For BKS som har sitt hovedsete på Sunde i Sunnhordland ikke langt fra Boliden Odda, er kontrakten en kjærkommen mulighet til å jobbe for og med lokalt næringsliv.

– En stor del av prefabrikasjonen vil skje ved vårt verksted på Sunde. Arbeidet som skal utføres er beregnet til om lag 60 årsverk og skal utføres i løpet av de kommende 12-16 månedene, opplyser Tore Thorkildsen, salgsleder i BKS. Kontrakten er en rammekontrakt med kontraktsverdi på ca. 160 millioner kroner for inntektsføring i 2023 og 1.halvår 2024 og innebærer mer enn en dobling av ordrereserven i Eqvas forretningsområde Products, Solutions & Renewables.  

Foto: Daniel Morso